Рекорден брой подписи, подадени за аборт в Мичиган, инициативи за права на глас

Лансинг — Комисията за гласуване, която се стреми да закрепи правото на аборт в конституцията на Мичиган, предаде 753 759 подписа в понеделник, рекордно количество, което надвишава задължителния брой подписи от държавата с повече от 300 000.

Втората комисия за гласуване, която иска да разшири правата на гласуване в конституцията на щата, за да включи ранно лично гласуване и късно гласуване от задгранични военни, също надхвърли миналия рекорд на щата с подписи. В понеделник тя събра и предаде 669 972 подписа.

Държавното бюро за избори през следващите седмици ще прегледа валидността на Репродуктивната свобода за всички и Подписи на Promote the Vote 2022, за да се гарантира, че инициативата има необходимите 425 059 подписа, за да се появи в бюлетината за гласуване през ноември. Въз основа на констатациите си бюрото ще направи препоръка до Съвета на държавните агитатори за или против сертифициране за гласуване.