Брукс, Гаец, сред републиканците в Камарата на представителите, които поискаха помилване след януари. 6